3 آمینو 1و2و4 تیرازول

 3 آمینو 1و2و4 تیرازول

در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو 1و2و4 تیرازول

نام ماده:

3-Amino-1H-1,2,4-triazole

مختصر: 3-Amino-1H-1,2,4-triazole
کد محصول مرک:

814495

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Amitrol

آمیترول

فرمول: C2H4N4
C A S NUMBER: 61-82-5
مولار: 84.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: 280 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 149 - 152 °C
انبوهی: 1.138 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 6.4 - 7.4 (100 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper