3 فنیل پروپیل استات

 3 فنیل پروپیل استات

در پکیج: 100 سی سی*

نام فارسی:

3 فنیل پروپیل استات

نام ماده:

3-Phenylpropyl acetate

مختصر: 3-Phenylpropyl acetate
کد محصول مرک:

814440

درصدخلوص:  
اسم دوم:

Hydroxycinnamyl acetate, ß-Phenylpropyl acetate

هیدروکسی سینامیل استات - بتا فنیل پروپیل استات

فرمول: C11H14O2
C A S NUMBER: 122-72-5
مولار: 178.23 g/mol
قابلیت محلول شدن: 0.69 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 245 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.01 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 130 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper