3 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

 3 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

نام ماده:

3-Mercapto-1,2,4-triazole

مختصر: 3-Mercapto-1,2,4-triazole
کد محصول مرک:

814268

درصدخلوص:  
اسم دوم: 1H-1,2,4-Triazol-3-thiol
فرمول: C2H3N3S
C A S NUMBER: 3179-31-5
مولار: 101.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 85 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 217 - 220 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 4.0 (85 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper