3 آمینو 5 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

 3 آمینو 5 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

در پکیج: 10 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو 5 مرکاپتو 1و2و4 تریازول

نام ماده:

3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole

مختصر: 3-Amino-5-mercapto-1,2,4-triazole
کد محصول مرک:

814267

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C2H4N4S
C A S NUMBER: 16691-43-3
مولار: 116.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=

 

JoomShaper