3 برومو تیو فن

 3 برومو تیوفن

در پکیج های: 10 سی سی*50 سی سی*

نام فارسی:

3 برومو تیو فن

نام ماده:

3-Bromothiophene

مختصر: 3-Bromothiophene
کد محصول مرک:

814233

درصدخلوص:  
اسم دوم:

3-Thienylbromide

3 تینیل بروماید

فرمول: C4H3BrS
C A S NUMBER: 872-31-1
مولار: 163.03 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 157 - 158 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.72 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 52 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

 

JoomShaper