3 متیل پنتانویک اسید

 3 متیل پنتانویک اسید

در پکیج: 10 سی سی*

نام فارسی:

3 متیل پنتانویک اسید

نام ماده:

3-Methylpentanoic acid

مختصر: 3-Methylpentanoic acid
کد محصول مرک:

814229

درصد خلوص:  
اسم دوم:

sec-Butyl acetic acid

بوتیل استیک اسید

فرمول: C6H12O2
C A S NUMBER: 105-43-1
مولار: 116.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 196 - 198 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -41 °C
انبوهی: 0.93 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 85 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper