3 آمینو 5 متیل سوکسازول

 3 آمینو 5 متیل سوکسازول

در پکیج: 50 گرمی*

نام فارسی:

3 آمینو 5 متیل سوکسازول

نام ماده:

3-Amino-5-methylisoxazol

مختصر: 3-Amino-5-methylisoxazol
کد محصول مرک:

814182

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C4H6N2O
C A S NUMBER: 1072-67-9
مولار: 98.1 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 56 - 60 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6.0 - 7.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper