3 دی متیل آمینو بنزوئیک اسید

 3 دی متیل آمینو بنزوئیک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*

نام فارسی:

3 دی متیل آمینو بنزوئیک اسید

نام ماده:

3-Dimethylaminobenzoic acid

مختصر: 3-Dimethylaminobenzoic acid
کد محصول مرک:

814112

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H11NO2
C A S NUMBER: 99-64-9
مولار: 165.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 149 - 152 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper