1و1و3و3 تترا متیل دی سیلازان

 1و1و3و3 تترا متیل دی سیلازان

در پکیج: 10 سی سی*

نام فارسی:

1و1و3و3 تترا متیل دی سیلازان

نام ماده:

1,1,3,3-Tetramethyldisilazane

مختصر: 1,1,3,3-Tetramethyldisilazane
کد محصول مرک:

814060

درصدخلوص:  
اسم دوم: TMDS
فرمول: C4H15NSi2
C A S NUMBER: 15933-59-2
مولار: 133.34 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) Hydrolysis
نقطه جوش: 99 - 100 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 0.76 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: -8 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper