3 فنوکسی بنزالدهید

 3 فنوکسی بنزالدهید

در پکیج: 10 سی سی*

نام فارسی:

3 فنوکسی بنزالدهید

نام ماده:

3-Phenoxybenzaldehyde

مختصر: 3-Phenoxybenzaldehyde
کد محصول مرک:

814021

درصدخلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C13H10O2
C A S NUMBER: 39515-51-0
مولار: 198.22 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 169 °C (15 hPa)
درجه ذوب: 13 °C
انبوهی: 1.15 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: >112 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper