3 بنزوئیل پروپیونیک اسید

 3 بنزوئیل پروپیونیک اسید

در پکیج: 50 گرمی*

نام فارسی:

3 بنزوئیل پروپیونیک اسید

نام ماده:

3-Benzoylpropionic acid

مختصر: 3-Benzoylpropionic acid
کد محصول مرک:

810442

درصدخلوص:  
اسم دوم:

4-Oxo-4-phenylbutyric acid

اگزو 4 فنیل بوتریک اسید

فرمول: C10H10O3
C A S NUMBER: 2051-95-8
مولار: 178.18 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 114 - 117 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper