3 سولفولن

 3 سولفولن

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*

نام فارسی:

3 سولفولن

نام ماده:

3-Sulfolene

مختصر: 3-Sulfolene
کد محصول مرک:

807994

درصدخلوص:  
اسم دوم:

2,5-Dihydrothiophene 1,1-dioxide, Butadiene sulfone

دی هیدرو تیوفن 1و1 دیاکساید - بوتادین سولفون

فرمول: C4H6O2S
C A S NUMBER: 77-79-2
مولار: 118.16 g/mol
قابلیت محلول شدن: 130 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 62 - 65 °C
انبوهی: 1.31 g/cm3 (15.6 °C)
میزان اسیدی: 7 (H2O)
نقطه اشتعال: 112 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper