3 فنیل پروپیل بروماید

 3 فنیل پروپیل بروماید

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*

نام فارسی:

3 فنیل پروپیل بروماید

نام ماده:

3-Phenylpropyl bromide

مختصر: 3-Phenylpropyl bromide
کد محصول مرک:

807569

درصدخلوص:  
اسم دوم:

1-Bromo-3-phenylpropane, (3-Bromopropyl)benzene

1 برموفنیل پروپان

فرمول: C9H11Br
C A S NUMBER: 637-59-2
مولار: 199.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) insoluble
نقطه جوش: 219 - 220 °C
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.32 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 102 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper