1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تترا فلرو بورات

 1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تترا فلرو بورات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم تترا فلرو بورات

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium tetrafluoroborate
کد محصول مرک:

491049

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H15BF4N2
C A S NUMBER: 174501-65-6
مولار: 226.02 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: -71 °C
انبوهی: 1.20 g/cm3
میزان اسیدی: 5 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper