1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

 1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم هیدروژن سولفات

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium hydrogensulfate
کد محصول مرک:

490230

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H16N2O4S
C A S NUMBER: 262297-13-2
مولار: 236.29 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 38 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 2 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 284 °C
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper