1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم اکتیل سولفات

 1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم اکتیل سولفات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم اکتیل سولفات

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulfate

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium octylsulfate
کد محصول مرک:

490177

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C16H32N2O4S
C A S NUMBER: 445473-58-5
مولار: 348.5 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 32 °C
انبوهی: 1.07 g/cm3
میزان اسیدی: 2 - 3 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper