1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

 1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم تری فلرو متان سولفونات

نام ماده:

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate

مختصر: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium trifluoromethanesulfonate
کد محصول مرک:

490115

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C10H17F3N2O3S
C A S NUMBER:  
مولار: 302.32 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 41 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: (H2O) no data available
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
JoomShaper