1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

در پکیج هایی: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم کلراید

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium chloride

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium chloride
کد محصول مرک:

490079

درصد درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C8H15ClN2
C A S NUMBER: 79917-90-1
مولار: 174.68 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 60 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 7.6 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 
 

 

JoomShaper