1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم کلراید

 1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم کلراید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 2و3 دی متیل ایمیدازولیوم کلراید

نام ماده:

1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride

مختصر: 1-Butyl-2,3-dimethylimidazolium chloride
کد محصول مرک:

490021

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C9H17ClN2
C A S NUMBER: 98892-75-2
مولار: 188.7 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 99 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 6 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper