1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم دی سینامید

 1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم دی سینامید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*500 گرمی*

نام فارسی:

1 بوتیل 3 متیل ایمیدازولیوم دی سینامید

نام ماده:

1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide

مختصر: 1-Butyl-3-methylimidazolium dicyanamide
کد محصول مرک:

490015

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C10H15N5
C A S NUMBER: 448245-52-1
مولار: 205.26 g/mol
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 1.06 g/cm3
میزان اسیدی: 8 (H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: alt=
 

 

JoomShaper