اسید نیتریک فومینگ

 

 

اسید نیتریک فومینگ

در پکیج های: 1 لیتری*

نام فارسی:

اسید نیتریک

نام ماده:

Nitric acid fuming 100%

مختصر:

Nitric acid fuming 100%

کد محصول مرک:

100450

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 

فرمول:

HNO3

C A S NUMBER:

7697-37-2

مولار:

63.01 g/mol

قابلیت محلول شدن:

(20 °C) soluble,(development of heat)

نقطه جوش:

86 °C (1013 hPa)

درجه ذوب:

-42 °C

انبوهی:

1.51 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:

< - 1 (H2O, 20 °C)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JoomShaper