دی ال مالئیک اسید مرک

دی ال مالئیک اسید مرک

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*

نام فارسی:

دی ال مالئیک اسید

نام ماده:

DL-Malic acid

مختصر: DL-Malic acid
کد محصول مرک:

100382

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

DL-Hydroxysuccinic acid, Hydroxybutanedioic acid

دی ال-هیدروکسی سوکسینیک اسید،هیدروکسی بوتاندیوییک اسید

فرمول: C4H6O5
C A S NUMBER: 6915-15-7
مولار: 134.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: 558 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: >128 - 132 °C
انبوهی: 1.60 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2.3 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 203 °C
   
   
فرمول ایمنی: دی
JoomShaper