دی یودین پنتا اکساید

دی یودین پنتا اکساید

در پکیج های: 100 گرمی*

نام فارسی:

دی یودین پنتا اکساید

نام ماده:

di-Iodine pentoxide

مختصر: di-Iodine pentoxide
کد محصول مرک:

100358

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

Diiodine pentoxide, Iodine(V) oxide

دی یودین پنتااکساید،یداین اکساید

فرمول: I2O5
C A S NUMBER: 12029-98-0
مولار: 333.81 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی: 4.98 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 1.1 (100 g/l, H2O, 25 °C)
   
   
   
   
 

 

JoomShaper