ایندول 3 استیک اسید( هورمون ریشه زایی گیاهان )

ایندول 3 استیک اسید( هورمون ریشه زایی گیاهان )

 در پکیج های: 10 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

ایندول 3 استیک اسید ( ایندول استیک اسید )

نام ماده:

Indole-3-acetic acid

مختصر: Indole-3-acetic acid
کد محصول مرک:

100353

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

IAA-JAA, Heteroauxine

جی آآ،هیتروآکسین-آ ای ای

فرمول: C10H9NO2
C A S NUMBER: 87-51-4
مولار: 175.19 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) slightly soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 167 - 170 °C
   
   
   
   
   
فرمول ایمنی: ایندول
 

 

JoomShaper