هیدرویودیک اسید مرک

هیدرویودیک اسید 57درصد

در پکیج های: 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*

نام فارسی:

هیدرویودیک اسید

نام ماده:

Hydroiodic acid 57%

مختصر: Hydroiodic acid 57%
کد محصول مرک:

100344

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Hydrogen iodide solution

محلول هیدروژن یداید

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 127 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -50 °C (External MSDS)
انبوهی: 1.70 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 1 (13 g/l, H2O, 20 °C)
   
   
   
   
JoomShaper