هیدروفلوریک اسید

هیدروفلوریک اسید

در پکیج های: 500 سی سی*1 لیتری*2.5 لیتری*

نام فارسی:

هیدروفلوریک اسید

نام ماده:

Hydrofluoric acid 40%

مختصر: Hydrofluoric acid 40%
کد محصول مرک:

100338

درصد خلوص: ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid

محلول هیدروفلوریک اسید،فلوریک اسید

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 112 °C
درجه ذوب: -44 °C
انبوهی: 1.13 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) strongly acid
نقطه اشتعال:  
   
   
   
 
JoomShaper