هیدروفلریک اسید38-40 درصد

هیدروفلوریک اسید 38-40 درصد

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

هیدروفلریک اسید

نام ماده:

Hydrofluoric acid 38-40%

مختصر: Hydrofluoric acid 38-40%
کد محصول مرک:

100337

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: -44 °C
انبوهی: 1.13 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2 (H2O, 20 °C)
   
   
   
   
 
JoomShaper