هیدروفلوریک اسید 40 درصد

هیدروفلوریک اسید 40 درصد

 در پکیج های: 500 سی سی*2.5 لیتری*

نام فارسی:

هیدروفلوریک اسید

نام ماده:

Hydrofluoric acid 40%

مختصر: Hydrofluoric acid 40%
کد محصول مرک:

100335

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 112 °C
درجه ذوب: -44 °C
انبوهی: 1.13 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) strongly acid
   
   
   
   

 

JoomShaper