هیدروفلریک اسید 48 درصد

 هیدروفلریک اسید 48 درصد

در پکیج های: 500 سی سی*1 لیتری*2.5 لیتری*

نام فارسی:

هیدروفلریک اسید

نام ماده:

Hydrofluoric acid 48%

مختصر: Hydrofluoric acid 48%
کد محصول مرک:

100334

درصد خلوص: ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

Hydrofluoric acid solution, Fluoric acid

فلوریک اسید،هیدروفلوریک اسید سولوشن

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب: -35 °C
انبوهی: 1.16 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2 (H2O, 20 °C)
   
   
   
   
JoomShaper