هیدروکلریدریک اسید فیومینگ 37 درصد آزمایشگاهی

 هیدروکلریدریک اسید فیومینگ 37 درصد آزمایشگاهی

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

هیدروکلریدریک اسید فیومینگ 37 درصد آزمایشگاهی

نام ماده:

Hydrochloric acid fuming 37%

مختصر: Hydrochloric acid fuming 37%
کد محصول مرک:

100314

درصد خلوص: Ph Eur,BP,JP,NF
اسم دوم:

Hydrogen chloride solution

محلول هیدروژن کلراید

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 45 °C
درجه ذوب: -28 °C
انبوهی: 1.19 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: < - 1 (H2O, 20 °C)
   
   
   
   
 

 

JoomShaper