اسید هیدروبرومیک

 اسید هیدروبرومیک

در پکیج های: 500 سی سی*1 لیتری*

نام فارسی:

اسید هیدروبرومیک

نام ماده:

Hydrobromic acid 47%

مختصر: Hydrobromic acid 47%
کد محصول مرک:

100307

درصد خلوص: ACS,ISO
اسم دوم: Hydrogen bromide solution
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 126 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -11 °C
انبوهی: 1.49 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) strongly acid
نقطه اشتعال:  
   
   
   
 
JoomShaper