اسید هیدروبرومیک 47 درصد مرک

اسید هیدروبرومیک 47 درصد مرک

 در پکیج هایی: 500 سی سی*2.5 لیتری*

نام فارسی:

اسید هیدروبرومیک

نام ماده:

Hydrobromic acid 47%

مختصر: Hydrobromic acid 47%
کد محصول مرک:

100304

   
اسم دوم:

Hydrogen bromide solution

هیدروژن بروماید سولوشن

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 126 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -11 °C
انبوهی: 1.49 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O, 20 °C) strongly acid
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی:  
 
JoomShaper