ال گلوتامین اسید

ال گلوتامیک اسید

 در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*10 کیلویی*

نام فارسی:

ال گلوتامیک اسید

نام ماده:

L-Glutamic acid

مختصر: L-Glutamic acid
کد محصول مرک:

100291

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

L-α-Aminoglutaric acid, Glu, L-alpha-Aminoglutaric acid

ال آلفا آمینوگلوتاریک اسید،جی ال یو،ال آلفا آمینوگلوتاریک اسید

فرمول: C5H9NO4
C A S NUMBER: 56-86-0
مولار: 147.13 g/mol
قابلیت محلول شدن: 11.1 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 160 °C
انبوهی: 1.54 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3.0 - 3.5 (8.6 g/l, H2O, 25 °C)
   
   
   
فرمول ایمنی: ال
 
JoomShaper