ال گلوتامین مرک

ال گلوتامین مرک

در پکیج های: 1 کیلویی*10 کیلویی*

نام فارسی:

ال گلوتامین

نام ماده:

L-Glutamine

مختصر: L-Glutamine
کد محصول مرک:

100286

درصد  خلوص: DAB,USP
اسم دوم:

L-Glutamic acid-5-amide, Gln

ال گلوتامیک اسید 5 آمید،جی ال ان

فرمول: C5H10N2O3
C A S NUMBER: 56-85-9
مولار: 146.15 g/mol
قابلیت محلول شدن: 100 g/l (40 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 185 - 186 °C
انبوهی:  
میزان اسیدی: 4.0 - 6.0 (25 g/l, H2O, 20 °C)
   
   
   
فرمول ایمنی: ال
 
JoomShaper