2 پروپانول

 2 پروپانول

در پکیج های: 2.5 لیتری*

نام فارسی:

2 پروپانول

نام ماده:

2-Propanol

مختصر: 2-Propanol
کد محصول مرک:

100272

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Isopropyl alcohol, Isopropanol, iso-Propanol, iPrOH

ایزوپروپیل الکل،ایزوپروپانول،ایزو پروپانول

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 82 °C
درجه ذوب: -89 °C
انبوهی: 0.78 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O) not applicable
نقطه اشتعال: 12 °C
   
   
   
 

 

JoomShaper