اسید فرمیک 89-91 درصد

اسید فرمیک 89-91 درصد

در پکیج های: 1 لیتری*

نام فارسی:

اسید فرمیک 89-91 درصد

نام ماده:

Formic acid 89-91%

مختصر: Formic acid 89-91%
کد محصول مرک:

100253

درصد  خلوص: ACS
اسم دوم:

Methanoic acid solution, Formylic acid solution

متانوییک اسید سولوشن،فورمیلیک اسید سولوشن

فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 107 °C
درجه ذوب: -9 °C
انبوهی: 1.2 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: (H2O) strongly acid
نقطه اشتعال: 71 °C
   
   
فرمول ایمنی: اسید

 

JoomShaper