استو نیتریل دی 3

 استو نیتریل دی 3

در پکیج های: 10 سی سی*

نام فارسی:

استو نیتریل دی 3

نام ماده:

Acetonitrile-D3

مختصر: Acetonitrile-D3
کد محصول مرک:

100220

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول: C2D3N
C A S NUMBER: 2206-26-0
مولار: 44.07 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 80 °C
درجه ذوب: -42 °C
انبوهی: 0.840 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال: 5 °C
   
   
فرمول ایمنی: استو
JoomShaper