فنل

فنل

در پکیج های: 50 گرمی*250 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

فنل

نام ماده:

Phenol

مختصر: Phenol
کد محصول مرک:

100206

درصد  خلوص: ACS,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

Hydroxybenzene, Carbolic acid

هثیدروکسی بنزن،کربولیک اسید

فرمول: C6H6O
C A S NUMBER: 108-95-2
مولار: 94.11 g/mol
قابلیت محلول شدن: 84 g/l (20 °C)
نقطه جوش: 181.8 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 40.8 °C
انبوهی: 1.06 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 81 °C
   
   
فرمول ایمنی: فنل
JoomShaper