اسید بوریک

بوریک اسید

 در پکیج های: 100 گرمی*500 گرمی*1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*50 کیلویی*

نام فارسی:

بوریک اسید

نام ماده:

Boric acid

مختصر: Boric acid
کد محصول مرک:

100165

درصد خلوص: ACS,ISO,Reag. Ph Eur
اسم دوم:

Orthoboric acid, Trihydroxidoboron

ارتو بوریک اسید،تری هیدروکسیدوبورن

فرمول: BH3O3
C A S NUMBER: 10043-35-3
مولار: 61.83 g/mol
قابلیت محلول شدن: 46.5 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 171 °C (decomposition)
انبوهی: 1.44 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3.7 (46.5 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی:  
 

 

JoomShaper