بوریک اسید مرک

بوریک اسیدمرک

در پکیج های: 5 کیلویی*25 کیلویی*50 کیلویی*

نام فارسی:

بوریک اسید

نام ماده:

Boric acid

مختصر: Boric acid
کد محصول مرک:

100162

درصد خلوص: Ph Eur,BP,NF
اسم دوم: Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
فرمول: BH3O3
C A S NUMBER: 10043-35-3
مولار: 61.83 g/mol
قابلیت محلول شدن: 46.5 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 171 °C (decomposition)
انبوهی: 1.44 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 3.7 (46.5 g/l, H2O, 20 °C)

 

 

JoomShaper