باربیتیوریک اسید

 

 

باربیتیوریک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*

نام فارسی:

باربیتوریک اسید

نام ماده:

Barbituric acid

مختصر: Barbituric acid
کد محصول مرک:

100132

درصد  خلوص:  
اسم دوم:

2,4,6-Trihydroxypyrimidine, N,N-Malonylurea

تری هیدروکسی پریمیدین ان و ان مالونیل اوره

فرمول: C4H4N2O3
C A S NUMBER: 67-52-7
مولار: 128.08 g/mol
قابلیت محلول شدن: 11.45 g/l (25 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 250 - 252 °C (decomposition)
انبوهی:  
میزان اسیدی: 2 - 3 (50 g/l, H2O, 60 °C)
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی: باربیتیوریک
 

 

JoomShaper