ال آسپارتیک اسید

 

 

ال آسپارتیک اسید

در پکیج های: 1 کیلویی*5 کیلویی*25 کیلویی*

نام فارسی:

ال آسپارتیک اسید

نام ماده:

L-Aspartic acid

مختصر:

L-Aspartic acid

کد محصول مرک:

100129

درصد  خلوص:

Ph Eur,BP,USP

اسم دوم:

L-α-Aminosuccinic acid, L-αlpha-Aminosuccinic acid, Asp

ال آلفا آمینوسوکسینیک اسید،ال آلفا آمینو سوکسینیک اسید،ای اس پی

فرمول:

C4H7NO4

C A S NUMBER:

56-84-8

مولار:

133.1 g/mol

قابلیت محلول شدن:

4 g/l (20 °C)

نقطه جوش:

 

درجه ذوب:

269 - 271 °C (decomposition)

انبوهی:

 

میزان اسیدی:

2.5 - 3.5 (4 g/l, H2O, 20 °C)

 

 

 

 

 

 

فرمول ایمنی:

ال

 

JoomShaper