آمینو بنزوییک اسید

 

 

آمینو بنزوییک اسید

در پکیج های: 1 کیلویی*
نام فارسی:

آمینو بنزوییک اسید

نام ماده:

4-Aminobenzoic acid

مختصر: 4-Aminobenzoic acid
کد محصول مرک:

100102

درصد خلوص: USP
اسم دوم:

 

PABA

پی ای بی ای

فرمول: C7H7NO2
C A S NUMBER: 150-13-0
مولار: 137.14 g/mol
قابلیت محلول شدن: 4.7 g/l (20 °C)
نقطه جوش:  
درجه ذوب: 186 - 189 °C
انبوهی: 1.38 g/cm3
میزان اسیدی: 3.5 (5 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: آمینو
 

 

JoomShaper