آمینو هیدروکسید نفتالن سولفونیک اسید

 

 

آمینو هیدروکسید نفتالن سولفونیک اسید

در پکیج های: 5 گرمی*25 گرمی*100 گرمی*
نام فارسی:

آمینو هیدروکسید نفتالن سولفونیک اسید

نام ماده:

1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid

مختصر: 1-Amino-2-hydroxy-4-naphthalenesulfonic acid
کد محصول مرک:

100099

درصد خلوص:  
اسم دوم:

1-Amino-2-naphthol-4-sulfonic acid

آمینو-2-نفتول 4 -سولفونیک اسید

فرمول: C10H9NO4S
C A S NUMBER: 116-63-2
مولار: 239.24 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) practically insoluble
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی:  
نقطه اشتعال:  
PDF:  
احتیاط:  
فرمول ایمنی: آمینو
 
JoomShaper