بولتون براث سلکتیو ساپلیمنت

 

 

بولتون براث سلکتیو ساپلیمنت

نام فارسی:

بولتون براث

نام ماده:

Bolton Broth Selective Supplement acc. to ISO 10272-1

مختصر: Bolton Broth Selective Supplement acc. to ISO 10272-1
کد محصول مرک:

100079

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن:  
نقطه جوش:  
درجه ذوب:  
انبوهی:  
میزان اسیدی: 4.3 - 4.7 (0.05 g/ml, H2O, 25 °C)
نقطه اشتعال:  
   
احتیاط:  
فرمول ایمنی:  

 

 

 

JoomShaper