استیک اسید

 

 

استیک اسید گلایسیال

در پکیج های 50 سی سی*250 سی سی*1 لیتری*

نام فارسی:

استیک اسید

نام ماده:

Acetic acid (glacial) 100%

مختصر: Acetic acid (glacial) 100%
کد محصول مرک:

100066

درصد خلوص:  
اسم دوم: Ethanoic acidاتانوییک اسید
فرمول: C2H4O2
C A S NUMBER: 64-19-7
مولار: 60.05 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 116 - 118 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 17 °C
انبوهی: 1.05 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2.5 (50 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 44 °C
   
   
فرمول ایمنی: استیک
 

 

 

 

JoomShaper