استیک اسید مرک

 

 

استیک اسید 96 درصد

در پکیج های: 1 لیتری*2.5 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

استیک اسید

نام ماده:

Acetic acid 96%

مختصر:

Acetic acid 96%

کد محصول مرک:

100062

درصد خلوص:

 

اسم دوم:

 Ethanoic acidاتانوییک اسید

فرمول:

 

C A S NUMBER:

 

مولار:

 

قابلیت محلول شدن:

(20 °C) soluble

نقطه جوش:

117.9 °C (1013 hPa)

درجه ذوب:

16.6 °C

انبوهی:

1.05 g/cm3 (20 °C)

میزان اسیدی:

2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)

نقطه اشتعال:

39 °C

 

 

 

 

فرمول ایمنی:

استیک

 

JoomShaper