استیک اسید آزمایشگاهی

استیک اسید

در پکیج های: 2.5 لیتری*25 لیتری*

نام فارسی:

استیک اسید

نام ماده:

Acetic acid 96%

مختصر: Acetic acid 96%
کد محصول مرک:

100058

درصد خلوص:  
اسم دوم: Ethanoic acidاتانوییک اسید
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 117.9 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: 16.6 °C
انبوهی: 1.05 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 2.5 (10 g/l, H2O, 20 °C)
نقطه اشتعال: 39 °C
   
   
فرمول ایمنی: استیک
 

 

JoomShaper