1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید

1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید

در پکیج های: 500 گرمی*

نام فارسی:

1و2نفتوکینون 4سولفونیک اسید

نام ماده:

Demi FRASER Broth with antibiotics

مختصر: Demi FRASER Broth with antibiotics
کد محصول مرک:

100025

درصد خلوص:  
اسم دوم:  
فرمول:  
C A S NUMBER:  
مولار:  
قابلیت محلول شدن: 55 g/l (25 °C)
   
   
   
میزان اسیدی: 7.0 - 7.4 (55 g/l, H2O, 25 °C) (after autoclaving)
   
   
   
   
 
JoomShaper