استون مرک

 استون استن دی 6

در پکیج های: 10 سی سی*25 سی سی*100 سی سی*

نام فارسی:

استون

نام ماده:

Acetone-D6

مختصر: Acetone-D6
کد محصول مرک:

100021

درصد خلوص:  
اسم دوم:

Hexadeuteroacetone

هگزا دیوترواستون

فرمول: C3D6O
C A S NUMBER: 666-52-4
مولار: 64.12 g/mol
قابلیت محلول شدن: (20 °C) soluble
نقطه جوش: 56.2 °C (1013 hPa)
درجه ذوب: -95.4 °C
انبوهی: 0.88 g/cm3 (20 °C)
میزان اسیدی: 5 - 6 (365 g/l, H2O)
نقطه اشتعال:  
   
   
فرمول ایمنی: استون
 

 

 

JoomShaper